ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΧΟΡΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

English facebook-icon-preview-1 Colour Full insta

ιστορία

 

Πλατφόρµα Σύγχρονου Χορού Κύπρου

 

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού στo πλαίσιo της προσπάθειάς του για ανάπτυξη του σύγχρονου χορού στον τόπο µας, εισήγαγε το 2001 το θεσµό της «Πλατφόρµας Χορού-Χορευτικές Συναντήσεις».

Ο θεσµός της Πλατφόρµας έχει συµβάλει σε µεγάλο βαθµό στην ανάπτυξη του χορού στην Κύπρο, προβάλλοντας το δηµιουργικό έργο των καλλιτεχνών και χορευτικών ομάδων στον τοµέα του σύγχρονου χορού.  Ο θεσµός αναδεικνύει τον πλούτο της δηµιουργίας, της φαντασίας, της έµπνευσης των Κυπρίων χορογράφων καθώς και τη σκληρή δουλειά, τις ικανότητες και την τεχνική δεξιότητα των Κυπρίων χορευτών, στοιχεία που συνολικά συµβάλλουν στην επιτυχία και αναβάθµιση του χορού. Παράλληλα, η Πλατφόρµα ανοίγει παράθυρο, προσφέροντας ευκαιρίες τόσο στους δηµιουργούς όσο και στους χορευτές να υπερπηδήσουν τα γεωγραφικά και γλωσσικά σύνορα και να γίνουν οι πρεσβευτές της Κύπρου στη διεθνή πολιτιστική σκηνή.

Η Πλατφόρμα Σύγχρονου Χορού Κύπρου πραγµατοποιείται στο Θέατρο Ριάλτο το οποίο έχει και την ευθύνη της συνδιοργάνωσης.

 

Η 1η διοργάνωση πραγµατοποιήθηκε το Μάρτιο του 2001, µε την ονοµασία «Χορευτικές Συναντήσεις» και σε αυτή έλαβαν µέρος τέσσερις οµάδες:  Αµφίδροµο Χοροθέατρο, Χοροθέατρο Οµάδα Πέντε, Χοροθέατρο Αριάννας Οικονόµου και Χοροκίνηση Χορευτική Οµάδα.

Α΄ Βραβείο: Χοροθέατρο Αριάννας Οικονόµου µε το έργο «Από το Σούρουπο Μέχρι Την Αυγή»

Β΄ Βραβείο: Χοροθέατρο Οµάδα Πέντε για το έργο  «Καθηµερινοί Μικροί Θάνατοι»

 

Στη 2η διοργάνωση το Μάρτιο του 2002 µε την ονοµασία «Πλατφόρµα Χορευτικής ∆ηµιουργίας»  συµµετείχαν οι ακόλουθες οµάδες: Οµάδα Χορού Σύνθεσις, Χοροθέατρο Οµάδα Πέντε, Αµφίδροµο Χοροθέατρο και Χοροθέατρο Αριάννας Οικονόµου

Α΄ Βραβείο: Χοροθέατρο Αριάννας Οικονόµου µε το έργο  «Σε Σκοτεινούς Καιρούς...»

Β΄ Βραβείο: Χοροθέατρο Οµάδα Πέντε µε το έργο «Τα Φουρό του ΄Ερωτα»

 

Η 3η διοργάνωση µε την ονοµασία «Πλατφόρµα Χορού - Χορευτικές Συναντήσεις» πραγµατοποιήθηκε  το Μάρτιο του 2003 µε τη συµµετοχή των πέντε οµάδων: Echo Arts, Οµάδα Χορού Σύνθεσις, Αµφίδροµο Χοροθέατρο, Οµάδα Πέλµα, Χοροθέατρο Οµάδα Πέντε.

Α΄ Βραβείο: Οµάδα Πέλµα µε το «Evergreen»

Β΄ Βραβείο: Αµφίδροµο Χοροθέατρο µε το έργο «Lifetime»

 

Η 4η Πλατφόρµα Χορού πραγματοποιήθηκε στα τέλη Μαρτίου 2004 και σε αυτή έλαβαν µέρος εννέα συνολικά οµάδες: Echo Arts, Οµάδα Χορού Σύνθεσις, Αµφίδροµο Χοροθέατρο, Χοροθέατρο Οµάδα Πέντε, Πολιτιστικός΄Οµιλος Μορφή, Σώµα, Solipsism, Εν δράσει και InterAct.

Α΄ Βραβείο: Solipsism για το έργο «Politeness to Save Face»

A΄ Βραβείο: Εν ∆ράσει για το έργο «Τετραγωνισµός του Κύκλου»

B’ Βραβείο: InterAct για το έργο «Babble on»

 

Στην 5η «Πλατφόρµα Χορού-Χορευτικές Συναντήσεις» το 2005, συµµετείχαν συνολικά δεκατρείς οµάδες: Καρολίνα Κωνσταντίνου (Παράκεντρο), Streetbeats, Echo Arts, Οµάδα Σώµα, Οµάδα Χορού Σέλας, Οµάδα Χορού Σύνθεσις, Οµάδα Πέλµα, Οµάδα Εν ∆ράσει,  Χριστόδουλος Παναγιώτου (Οµάδα Σύγχρονου Χορού Πωλίνας Θρασυβουλίδου), Χοροθέατρο InterAct, Αµφίδροµο Χοροθέατρο, Αλέξανδρος Μιχαήλ (Επιλογή), Alexandra Waierstall & Co.

Α΄ Βραβείο: Οµάδα InterAct για το έργο «Ένας Άγγελος στο Τραπέζι µου»

Β΄ Βραβείο: Καρολίνα Κωνσταντίνου (Παράκεντρο) για το έργο «Κύµα»

Β΄ Βραβείο: Alexandra Waierstall & Co για το έργο «Shifts in Traces»

΄Επαινος: Οµάδα Πέλµα για το έργο «Eye to I»

΄Επαινος: Οµάδα Χορού Σύνθεσις για το έργο «Το Κενό ∆ωµάτιο»

Η 6η «Πλατφόρµα Χορού-Χορευτικές Συναντήσεις» το 2006 µε την συµµετοχή δεκατεσσάρων συνολικά οµάδων: Οµάδα Χορού Κύµα, Streetbeats, Echo Arts, Οµάδα Σώµα,  Πέλµα, Οµάδα Χορού Σύνθεσις, Εν ∆ράσει,  Χοροθέατρο Οµάδα 5, Αµφίδροµο Χοροθέατρο, Jeneusses Musicales (Αλέξανδρος Μιχαήλ), Noema Dance Works,  Interact, Solipsism, Οµάδα Χορού Σέλας. Αποτέλεσε την πρώτη διοργάνωση Πλατφόρµας χωρίς διαγωνιστικό χαρακτήρα.

 

Το 2007, η 7η Πλατφόρµα Χορού περιλάµβανε οκτώ συµµετοχές µε τις οµάδες Εν ∆ράσει, Χοροθέατρο Οµάδα Πέντε, ΙnterAct, Noema Dance Works, Jeneusses Musicales, Pelma, Soma, Echo Arts. Aπό το 2007 η Πλατφόρµα άρχισε να εµπλουτίζεται µε παράλληλες εκδηλώσεις όπως έκθεση φωτογραφίας, προβολές παραστάσεων χορού, και να στηρίζεται ουσιαστικά από το ∆ήµο Λεµεσού.

 

Το 2008 έλαβαν µέρος στην Πλατφόρµα οι έντεκα πιο κάτω οµάδες: ΙnterAct, Jeneusses Musicales (Αλέξανδρος Μιχαήλ), Αέλιον, Εν ∆ράσει, Echo Arts, Αµφίδροµο Χοροθέατρο, Επιλογή (Έλενα Αντωνίου), Χοροθέατρο Οµάδα Πέντε, Noema Dance Works, Soma και Εν Χορώ.

Ο στόχος να εµπλουτιστεί η διοργάνωση µε παράλληλες εκδηλώσεις συνεχίστηκε και το 2008,  με την διοργάνωση του ‘Dance Throughout the Year’, στη Στέγη Σύγχρονου Χορού Λεµεσού η οποία συµµετέχει πλέον ενεργά στην όλη διοργάνωση. Παρουσιάστηκε επίσης η έκθεση φωτογραφίας, σχεδίου και video «Φως Γραµµή» των Χρήστου Αβρααµίδη και Ηorst Weierstall στο ΑRTSTUDIO 55.

 

Στην Πλατφόρµα το 2009 έλαβαν µέρος 11 οµάδες: Μουσικά Νιάτα Κύπρου, Οµάδα Πέντε, Αέλιον, Σώµα, Solipsism, Noema Dance Works, One/Off, Echo Art, Ιnteract, pelma.lia haraki και Σύνθεσεις.

Σε συνεργασία µε την Στέγη Σύγχρονου Χορού Λεµεσού διοργανώθηκαν επίσης παράλληλες εκδηλώσεις µε τίτλο Talking Dance στο οποίο µίλησαν οι Guy Cools και Kitt Johnson ενώ διοργανώθηκε και συζήτηση στρογγυλής τραπέζης για θέµατα χορού.

 

Η 10η Πλατφόρµα Χορού το 2010 ήταν ιδιαίτερα πλούσια σε συµµετοχές, µε δώδεκα γνωστές οµάδες: One/Off, Χοροθέατρο Οµάδα Πέντε, Αέλιον, Σύνθεσις, Αµφίδροµο, Noema Dance Works, Εν δράσει, Ασώµατες ∆υνάµεις, Σέλας, Echo Arts, Πέλµα Λια Χαράκη,  και΄Ελενα Αντωνίου και οκτώ καινούριες οµάδες Έρικα Χαραλάµπους, Nothing to Declare, David Wood, Sonido-Nad,  Arttitude,  Στυλιάνα Αριστείδου, Natalie Heller και Transfiguratio. Οι Παράλληλες Εκδηλώσεις, από τη Στέγη Σύγχρονου Χορού ‘Dance Throughout the Year’ µε παράσταση από την Έµιλυ Παπαλοίζου, Έυη ∆ηµητρίου και το Γιώργο Σίσαµο και την Milena Ugren Κούλας όπως επίσης και συζήτηση στρογγυλής τραπέζης µε τις οµάδες που έλαβαν µέρος στη Πλατφόρµα.

Τρεις από τις οµάδες που έλαβαν µέρος διακρίθηκαν και εκπροσώπησαν την Κύπρο στο 13ο Ευρωπαικό Φεστιβάλ Χορού τον Ιούνιο του 2010: Πέλµα Λια Χαράκη, Αέλιον και Αµφίδροµο.

 

Στην 11η Πλατφόρμα Χορού, συμμετείχαν 8 νεοεισερχόμενες ομάδες Νothing to Declare, Βανέσσα Χάσκα, Artittude, Αντώνης Αντωνίου, Έλσα Σουρουλά, Αριάνα Μαρκουλίδου, Λοίζος Κωνσταντίνου και Φούλη Στυλιανίδου αλλά και 7 γνωστές ομάδες από παλαιότερες συμμετοχές,  Ασώματες Δυνάμεις, Αέλιον,  Echo Arts, Ομάδα Πέντε, Speira Art, Noema Dance Works και Αλέξανδρος Μιχαήλ.

Στο ίδιο πλαίσιο πραγματοποιήθηκε το Dance Throughout the Year από τη Στέγη Σύγχρονου Χορού Λεμεσού με τις  παραστάσεις  της  Έλενας Αντωνίου και  της ομάδας Εν Δράσει, το χορογραφικό σεμινάριο της Emilyn Claid και την συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με τον Donald Hutera.

Η παράσταση  του Λοίζου Κωνσταντίνου και της  ομάδας  Νoema Dance Works εκπροσώπησαν την Κύπρο στο Ευρωπαϊκό Φεστιβάλ Χορού 2011

 

Δεκαπέντε ομάδες συμμετείχαν στην 12η Πλατφόρμα Χορού με τις ομάδες Nothing to Declare, Aσώματες Δυνάμεις, ΑΕΛΙΟΝ, Αμφίδρομο Χοροθέατρο, .pelma.lia.haraki, Noema dance works, Echo Arts, Εν δράσει και Χοροθέατρο Ομάδα Πέντε και τους χορογράφους Μilena Ugren Koulas, Μαρίνα Πογιατζή, Λοίζο Κωνσταντίνου, Φώτη Νικολάου και Χάρη Κούσιο.

Οι παράλληλες εκδηλώσεις “Dance Throughout the Year” από την Στέγη Σύγχρονου Χορού, περιλάμβαναν κομμάτια των Χάρη Κούσιο, Έμιλυς Παπαλοίζου αλλά και 2 συζητήσεις με υπεύθυνους τους Roberto Casarrotto & Peggy Olislaegers και Cosmin Manulescu.

Την Κύπρο εκπροσώπησαν στο 15ο Ευρωπαικό Φεστιβάλ Χορού η ομάδα .pelma.lia.haraki και οι χορογράφοι Milena Ugren Koulas και Χάρης Κούσιος.

 

Η 13η Πλατφόρμα Χορού με 13 ομάδες των Φώτη Νικολάου, Φούλης Στυλιανίδου, Χάρη Κούσιο, Αέλιον, Αμφίδρομο, Ελίζα Καποδίστρια, .pelma., Αλέξανδρου Μιχαήλ, Μιλένα Ugren Κούλας, Μάγιας Κικκίδου, Ασώματες Δυνάμεις, Καλομοίρη Εύα & Ανέστου Μαίρη-Φώφη και Noema Dance Works.  Στο πλαίσιο της διοργάνωσης του “Dance Throughout the Year” της Στέγης Σύγχρονου Χορού με συζήτηση με τον Roberto Cassaroto και έργα των Χριστίνα Πατσαλή, Κάλια Μαλιαλή, Ελεάνας Αλεξάνδρου, Γιώργου Δημόπουλου & Στυλιάνα Αριστείδου, Αριάνας Μαρκουλίδου και Πέτρου Κονναρή. Στο 16ο Ευρωπαικό Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού οι ομάδες .pelma. της Λία Χαράκη, Noema Dance Works της Alexandra Waierstall  και Αμφίδρομο της  Έλενα Χριστοδουλίδου  εκπροσώπησαν την Κύπρο.